Friday, 31 May 2013

Kebenaran Persekutuan Malaysia sudah mula terbongkar...


Kenyataan daripada pihak admin "The Future of Sabah/Sarawak and Federation of Malaysia"

"Pihak admin ingin menyampaikan satu mesej yang penting kepada semua Bangsa Negara Sabah dan Negara Sarawak bahawa segala penipuan mengenai Pembentukkan Malaysia akan didedahkan kepada pihak umum. Gambar dibawah ini merupakan fail yang telahdisimpan rapi dan diketegorikan sebagai "TOP SECRET" di Arkib England mengenai Pembentukkan Persekutuan Malaysia (Suruhanjaya Cobbold, etc). Ia disimpin dalam kategori "RAHSIA" selama 31 tahun dan pada tahun 1994 barulah file ini boleh didedahkan...

Segala isi kandungannya sedang dikaji oleh wakil daripada Negara Sabah dan Negara Sarawak yang telah pergi untuk mendapatkan maklumat tersebut secara terperinci. Berdasarkan daripada penelitian awal mereka, terdapat banyak keraguan yang boleh menghalang Pembentukkan Persekutuan Malaysia... Tetapi persoalannya, mengapa ia masih diteruskan??? Ikuti pendedahannya daripada pihak kami setelah semuanya telah siap untuk didedahkan kerana ia akan digunakan untuk peringkat antarabangsa di United Nation-ICJ.Pihak admin ingin menyampaikan satu mesej yang penting kepada semua Bangsa Negara Sabah dan Negara Sarawak bahawa segala penipuan mengenai Pembentukkan Malaysia akan didedahkan kepada pihak umum. Gambar dibawah ini merupakan fail yang telahdisimpan rapi dan diketegorikan sebagai "TOP SECRET" di Arkib England mengenai Pembentukkan Persekutuan Malaysia (Suruhanjaya Cobbold, etc). Ia disimpin dalam kategori "RAHSIA" selama 31 tahun dan pada tahun 1994 barulah file ini boleh didedahkan...

Segala isi kandungannya sedang dikaji oleh wakil daripada Negara Sabah dan Negara Sarawak yang telah pergi untuk mendapatkan maklumat tersebut secara terperinci. Berdasarkan daripada penelitian awal mereka, terdapat banyak keraguan yang boleh menghalang Pembentukkan Persekutuan Malaysia... Tetapi persoalannya, mengapa ia masih diteruskan??? Ikuti pendedahannya daripada pihak kami setelah semuanya telah siap untuk didedahkan kerana ia akan digunakan untuk peringkat antarabangsa di United Nation-ICJ."

0 comments :

 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...